Witamy w Malebio

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanymjako przykładowy wype�niacz w przemy�le poligraficznym. Zosta� po raz pierwszy u�yty w XV w. przez nieznanego drukarza do wype�nienia tekstem próbnej ksi��ki. Pi�� wieków pó�niej zacz�� by� u�ywany przemy�le elektronicznym, pozostaj�c praktycznie niezmienionym. Spopularyzowa� si� w latach 60. XX w. wraz z publikacj� arkuszy Letrasetu, zawieraj�cych fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawieraj�cym ró�ne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker


czytaj więcej

Co u nas słychać?


zobacz wszystkie

MELIBO naturalnie i zdrowo

Lubelska 2 (GH Zielona)

24-100 Puławy

tel.

mail:

Copyright 2014 © MELBIO. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: Multimedia agencja reklamy